null LVM neuvottelee terveysturvallisuuden ohjeista joukkoliikenteeseen

LVM neuvottelee terveysturvallisuuden ohjeista joukkoliikenteeseen

Tiedote 05.08.2020 14.15 fi sv

Bussi Helsingissä (Kuva: Maksimilian/Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) neuvottelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa terveysturvallisuuden ohjeista joukkoliikenteeseen.

Kaikki joukkoliikenteen toimijat suurimmasta pienimpään kokoontuivat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan kutsusta ensimmäistä kertaa 8. kesäkuuta. Tällöin sovittiin pelisäännöt sujuvan ja terveyden kannalta turvallisen matkustamisen takaamiseksi.

- Pääsääntöisesti hygieniasta ja välimatkoista on pidetty kiinni, mutta jotkut juna- ja bussivuorot ovat olleet liian ruuhkaisia, toteaa ministeri Harakka.

Jos liikennöitsijät eivät voi taata turvallisia välimatkoja, ne voivat asettaa matkustuksen ehdoksi kasvojen suojauksen. Finnair on asettanut matkustajille tällaisen ehdon. Helsingin seudun liikenne (HSL) aikoo toimia asiassa THL:n ohjeistusten mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei voi tällaista määräystä tehdä, mutta käy keskusteluja THL:n kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö on jo aiemmin kertonut olevansa valmis ehdottamaan tartuntatautilakiin pykälää, joka koskee velvoittavana myös joukkoliikennettä.

Lisätietoja:

turvallisuusyksikön johtaja Elina Immonen, p. 050 303 2686


* Tiedotetta korjattu 5.8.2020 klo 16.15: Helsingin seudun liikenne (HSL) ei suunnittele matkustuksen ehdoksi kasvojen suojausta, vaan aikoo toimia asiassa THL:n ohjeistusten mukaisesti.