null LVM pyytää tarjouksia Savonlinnan ja Varkauden lentoreiteille

LVM pyytää tarjouksia Savonlinnan ja Varkauden lentoreiteille

Uutinen 05.07.2013 14.46 fi

Kuva: Rodeo

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lentoyhtiöiltä tarjouksia lentoreiteille Helsinki-Savonlinna ja/tai Helsinki-Varkaus. Reiteille on asetettu julkinen palveluvelvoite, jossa määrätään muun muassa vuorotiheydestä, koneen paikkamäärästä ja lippujen enimmäishinnasta.

Säännöllisen reittiliikenteen harjoittamisaika on kaksi vuotta. Liikennöinti alkaa 1.1.2014.

Kummallakin reitillä on oltava vähintään kaksi edestakaista vuoroa arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Yhdensuuntainen lippu molemmilla reiteillä saa maksaa kaikkine veroineen ja maksuineen enintään 200 euroa. Halvempia lipputyyppejä on oltava tarjolla vähintään 40 prosenttia lippumäärästä. Lentokoneen paikkamäärän on oltava vähintään 29 paikkaa.

Tarjous voidaan hyväksyä sillä edellytyksellä, että valtion talousarviossa on osoitettu riittävästi varoja kyseiselle liikenteelle ja että Savonlinnan seudun kuntayhtymä ja Varkauden kaupunki ovat liikenteen ostajina sitoutuneet hankerahoitukseen.

Tarjouskilpailuasiakirjat voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta (kirjaamo@lvm.fi). Tarjoukset on jätettävä viimeistään 27.8. klo 16.15.