LVM pyytää tarjouksia Savonlinnan lentoreitille

Uutinen 01.07.2014 15.30 fi sv en

Lentokone. (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lentoyhtiöiltä tarjouksia Helsingin ja Savonlinnan väliselle lentoreitille.

Tarjous voidaan hyväksyä sillä edellytyksellä, että valtion talousarviossa on osoitettu riittävästi varoja kyseiselle liikenteelle ja että Savonlinnan kaupunki sitoutuu hankerahoitukseen siltä osin kuin valitulle lentoliikenteen harjoittajalle maksettava korvaus ylittää valtion talousarviossa vuosittain varatun määrärahan.

Lentoyhtiöiltä pyydetään tarjouksia säännöllisen reittiliikenteen harjoittamiseksi 1.10.2014 - 19.12.2015. Tiettyinä juhlapyhinä ja kesälomakaudella elokuun alussa liikennöintiä ei kuitenkaan olisi.

Tarjouskilpailusta on ilmoitettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 3.6.2014. Tarjousten viimeinen jättöaika on 61 päivää ilmoituksen julkaisupäivästä.

Reitille on vuonna 2013 asetettu julkinen palveluvelvoite ajanjaksolle 1.1.2014 - 31.12.2015. Julkisessa palveluvelvoitteessa määrättiin muun muassa vuorotiheydestä, koneen paikkamäärästä ja lippujen enimmäishinnasta.

Vuonna 2013 järjestetyssä tarjouskilpailussa liikenteenharjoittajaksi valittiin Flybe Finland Oy, jonka oli määrä hoitaa kolmiolentoyhteyttä Helsingin, Varkauden ja Savonlinnan välillä. Tarjouskilpailu kuitenkin keskeytettiin, koska Varkauden kaupunki ei halunnut rahoittaa lentoyhteyttä.

Tarjouskilpailuasiakirjat voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta kirjaamo@lvm.fi.

Lisätietoja
hallitusneuvos Pekka Kouhia, 0294 35 2612