LVM toivoo satamien osallistuvan rekkajonojen purkuun

Tiedote 23.11.2006 16.29 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Etelä-Suomen satamilta viikon kuluessa yhteistä esitystä siitä, miten satamat osallistuvat itäliikenteen rekkajonojen purkuun. Ministeriö neuvotteli kansliapäällikkö Harri Pursiaisen johdolla muun muassa satamien edustajien kanssa 23. marraskuuta.

Neuvottelussa etsittiin ratkaisuja, joilla rekat voitaisiin siirtää jonottamaan rajatarkastuksia jossakin muualla kuin yleisillä teillä. Yhtenä vaihtoehtona tuli esille, että rekat jonottaisivat rajalle pääsyä satamissa tai niiden läheisyydessä olevilla alueilla. Tullin alustavan arvion mukaan satamissa ja niiden läheisyydessä oleville alueille voitaisiin jo nyt sijoittaa noin 680 rekkaa, mikä vastaa noin 20 kilometrin jonoa.

Toinen vaihtoehto on, että rekoille rakennettaisiin rajan tuntumaan suuri pysäköintialue, joka toimisi eräänlaisena paisuntasäiliönä. Tiehallinnon arvion mukaan tilan tarve olisi parikymmentä hehtaaria. Pysäköintialueen rakentaminen maksaisi arviolta 15 miljoonaa euroa. Lisäksi tulisivat alueen palvelujen vaatimat kustannukset.

Molemmissa tapauksissa tulli säännöstelisi liikenteen pääsyä jonotusalueelta rajalle.

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että satamien tulee ottaa vahva rooli kauttakulkuliikenteen ongelmien poistamisessa, koska ne myös hyötyvät siitä ja ovat avainasemassa hallitessaan kuljetusketjun solmukohtaa.

Ministeriö selvittää parhaillaan kauttakulkuliikenteen kokonaisvaikutuksia Suomen kansantaloudelle. Tuloja tulee mm. rahti- ja satamamaksuista, ahtauksesta, huolinnasta ja väylämaksuista. Alustavien arvioiden mukaan tulot ovat yli 150 miljoonaa euroa vuodessa. Sitran arvion mukaan kauttakulkuliikenne työllistää Suomessa 4 000 ihmistä.

- Keskustelumme oli hyvä. Satamat ovat valmiita osallistumaan talkoisiin ja uskon, että ihmisten elämää helpottavia ratkaisuja löydetään, Pursiainen toteaa.

- Ensisijaisesti on tietysti vaikutettava Venäjään ja sen viranomaistoimintaan, joka on ongelman syy. Suomalaisin toimenpitein voidaan vain hoitaa ongelman aiheuttamia oireita.


Kaksi työryhmää valmistelemaan jatkotoimia


Neuvotteluissa päätettiin, että jokainen itäliikenteen kohdesatama miettii, mitä lyhyen aikavälin toimia se voisi toteuttaa rekkajono-ongelman helpottamiseksi. Satamat toimittavat selvityksensä viikon kuluessa.

Rajan lähelle rakennettavaa suurta pysäköintialuetta ryhtyy selvittämään työryhmä, jota johtaa osastopäällikkö Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriöstä. Jonotusjärjestelmän toteuttamista pohtivaa työryhmää vetää Kotkan satamajohtaja Kimmo Naski.

Myös viranomaisten toimia koordinoimaan perustettu työryhmä on kokoontunut kansliapäällikkö Pursiaisen johdolla. Liikenne- ja viestintäministeriön, sisäasianministeriön, Tiehallinnon ja Tullin virkamiesjohtoa edustava ryhmä katsoi, että liikenteen rajoittaminen johtaisi koko maan tuonnin ja viennin häiriintymiseen, josta kärsisi koko Suomen kansantalous. Siksi ratkaisu tulisi työryhmän mielestä kysymykseen vain aivan äärimmäisenä keinona. Virkamiesryhmässä sovittiin myös aluetason tiiviistä viranomaisyhteistyöstä.
Lisätietoja:
(kello 18:n jälkeen) kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. 0500 787 742
osastopäällikkö Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260