LVM valmistelee tukimallin TV-kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemiseksi

Uutinen 31.05.2017 09.06 fi sv en

Hallitus on esittänyt vuoden 2017 lisäbudjetissa miljoonan euron tukea yleisen edun TV-kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemiseksi. Lisäksi aiemmin päätetyn median innovaatiotuen jäljelle jäävää rahaa kohdennetaan uudelleen niin, että myös sitä voidaan käyttää yleisen edun TV-kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtioneuvoston asetuksen, jossa määritellään tuen tarkemmat kriteerit, ehdot ja myöntämisedellytykset.

Tukea voitaisiin myöntää kansanedustaja Harry Harkimon työryhmän esittämällä tavalla uutistoiminnan toimituskustannuksiin tai vaihtoehtoisesti projektitukena uutistoimintaa kehittäviin hankkeisiin.

Määrärahalla varmistetaan uutistoiminnan monimuotoisuus ja vaihtoehtoiset uutislähteet kaikki kansalaiset tavoittavassa televisiossa. Samalla lisätään yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan kilpailukykyä ja kattavuutta sekä kehitetään sisällöntuotannon toimintamalleja.