Takaisin

LVM vauhdittaa jäänmurtosopimusta; palvelujen hankintamallista selvitys

LVM vauhdittaa jäänmurtosopimusta; palvelujen hankintamallista selvitys

Tiedote 27.09.2006 12.45 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on kutsunut Merenkulkulaitoksen ja Varustamoliikelaitos Finstashipin edustajat käsittelemään jäänmurtopalveluiden hankinnan tilannetta.

Tavoitteena on saada aikaan ensi talven jäänmurtoa koskeva sopimus mahdollisimman pian. Ministeriöstä tapaamiseen osallistuvat kansliapäällikkö Harri Pursiainen sekä merenkulkupolitiikasta ja Varustamoliikelaitoksen omistajaohjauksesta vastaavat virkamiehet.

Vuoden 2004 alussa toteutettiin Merenkulkulaitoksen uudistus, jonka myötä jäänmurtopalvelujen tilaaminen ja tuottaminen erotettiin toisistaan. Aiemmin MKL oli vastannut molemmista. Toiminnan uudelleenjärjestelyllä pyrittiin laskemaan jäänmurron kustannuksia pitkällä aikavälillä. MKL voi keskittyä palvelujen tilaamiseen, Varustamoliikelaitos niiden tuottamiseen.

Kesäkuussa 2006 järjestettyyn jäänmurron tarjouskilpailuun ei kuitenkaan tullut kuin kaksi tarjousta Varustamoliikelaitokselta. Toiseen tarjoukseen sisältyi ns. kokonaispalvelukonsepti, joka olisi noin 20 prosenttia perinteistä mallia halvempi. Sopimuksen valmistelua jatketaan hankintalain mukaisena neuvottelumenettelynä.

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo teettää pikaisesti ulkopuolisella selvitysmiehellä arvion nykyisestä järjestelmästä ja keinoista, joilla järjestelmä saadaan paremmin toimivaksi.

Ministeriön johtoryhmä käsitteli jäänmurtopalvelujen hankinnan tilannetta 27. syyskuuta.Lisätietoja:

kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436