Takaisin

Maakuntien näkemykset huomioon liikenne- ja viestintäministeriössä

Maakuntien näkemykset huomioon liikenne- ja viestintäministeriössä

Tiedote 15.06.2004 08.59 fi

Maakuntien kehittäminen on huomioitava nykyistä paremmmin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan organisaatioiden toiminnassa. Alueellista yhteistyötä sekä hallinnonalan sisällä että hallinnonalan ja maakuntien liittojen välillä tehostetaan.

Yhteistyön kehittämiseksi esitetään mm. liikennejärjestelmien suunnittelemista paremmin maakuntasuunnitelmien yhteydessä. Kaikkiin väylävirastoihin ja lääninhallitusten liikenneosastoille nimetään maakuntayhdyshenkilöt ja valtakunnallisissa kehit-tämisprojekteissa hyödynnetään tehokkaasti aluehallinnon edustajia. Maakuntien liittoumien toimintaa tuetaan.

Ministeriön asettama alueellisen yhteistyön kehittämisryhmä on selvittänyt nykyisiä yhteistyökäytäntöjä ja tulevaisuudennäkymiä sekä laatinut ehdotuksen yhteistyön parantamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan asioita käsitellään maakuntasuunnitelmissa ja -ohjelmissa vaihtelevasti. Eniten käsitellään tie- ja rautaliikenneverkkoon liittyviä asioita.

Yhteistyö liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan organisaatioiden ja maakuntien liittojen välillä on toimivaa, mutta kehittämismahdollisuuksia on edelleen. Selvityksen mukaan keskeisin yhteistyökumppani maakunnissa on tiepiiri.

Työryhmän tavoitteena oli vastata vuoden 2003 alusta voimaan tulleeseen alueiden kehittämislakiin, joka edellyttää ministeriössä ja sen hallinnonalan organisaatioissa aiempaa tiiviimpää yhteistyötä maakuntien liittojen kanssa.


Alueellisen suunnitteluyhteistyön kehittäminen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 38/2004. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005. Selvitys on myös pdf-muodossa ministeriön Internet-sivuilla osoitteessa .

Lisätietoja:
yli-insinööri Anneli Tanttu, puh. (09) 160 28485, 0400 438 543