Maanlunastuksia Seinäjoki-Oulu –radalla

Tiedote 15.05.2008 14.27 fi sv

Valtio lunastaa maa-alueita rakennuksineen Seinäjoki-Oulu-radan palvelutason ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lunastettavat maat sijaitsevat 14 kunnan alueella Pohjanmaalla. Niiden pinta-ala on lähes 100 hehtaaria.

Valtioneuvosto myönsi Ratahallintokeskukselle alueiden lunastus- ja ennakkoonhaltuunottoluvan 15. toukokuuta.

Lunastetuille maille rakennetaan 25 kilometriä uutta kaksoisraideosuutta sekä viisi uutta liikennepaikkaa. Rakennustöiden kiireellisyyden vuoksi Ratahallintokeskus sai valtioneuvostolta ennakkohaltuunottoluvan lunastettuihin alueisiin.

Lunastettavat alueet kuuluvat 583 kiinteistölle. Asuinrakennuksia lunastetuilla alueilla on kaksi. Lunastus maksaa valtiolle 3 600 000 euroa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti Seinäjoki-Oulu-radan palvelutasoa parannetaan vuosina 2007-2011. Suunnitelman mukaiset rakentamistyöt aloitetaan tänä vuonna. Korjausten jälkeen rataosuudella kulkevien junien nopeutta ja tavaraliikennejunien akselipainoa voidaan nostaa. Valtaosa rataosuuden nykyisistä 105 tasoristeyksestä korvataan uusilla ali- tai ylikulkuyhteyksillä tai rakentamalla uusia rautatiesiltoja.

Rataosuus Seinäjoelta Ouluun kuuluu Suomen päärataan ja se on osa yleiseurooppalaista TEN-rautatieverkkoa. Rataosuutta käyttää valtaosa Pohjois- ja Etelä-Suomen välisestä pitkän matkan rautatieliikenteestä.


Lisätietoja:
Rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574, 0400 438520
Ylitarkastaja Olli Planting, puh. (09) 160 28488