Takaisin

Maantie- ja ratalainsäädäntöön kevennyksiä

Maantie- ja ratalainsäädäntöön kevennyksiä

Tiedote 07.04.2016 15.11 fi sv

Hallitus esittää tienvarsimainontaa sekä sähkö- ja telekaapeleiden tiealueelle sijoittelua koskevan sääntelyn keventämistä. Lupien sijaan tarkoituksena on siirtyä ilmoitusmenettelyyn. Lisäksi laajennetaan maanomistajien oikeuksia lunastustilanteissa ja parannetaan tasoristeysten turvallisuutta.

Hallitus antoi esityksen maantie- ja ratalakiin tehtävistä muutoksista 7. huhtikuuta 2016. Esityksellä toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Tasoristeysten ja rautateiden turvallisuutta parannetaan ehdotuksessa sovittamalla radan ylitystarpeet ja liikenneturvallisuuskysymykset yhteen nykyistä paremmin. Tämä tarkoittaisi käytännössä että esimerkiksi myrskytuhoja ja kasvillisuutta voitaisiin korjata ilman maanomistajan lupaa paikoissa, joissa ne heikentävät näkyvyyttä ja turvallisuutta.

Tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettamista halutaan helpottaa. Esitys poistaisi lähtökohtaisen kiellon asettaa mainoksia tienvarteen. Jatkossa tienvarsimainosten sisältöä tai tarpeellisuutta ei enää arvioitaisi erikseen, vaan asettamisesta riittäisi ilmoitus tienpitoviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle. Mainoksen tulisi sopeutua ympäristöön, ja se ei saisi vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Tilapäiseen tapahtumailmoitteluun, kuten hääkyltteihin tai vaaleja koskevaan ilmoitteluun, ei jatkossa vaadittaisi erillistä ilmoitusta lainkaan. Myös rakennuksessa tai sen lähellä tapahtuvaa liiketoimintaa koskevat mainokset olisivat sallittuja ilman ilmoitusta.

Esityksen mukaan myös sähkö- ja telekaapeleiden sijoittaminen tiealueelle onnistuisi jatkossa pelkällä ilmoituksella esimerkiksi silloin, kun työ tehtäisiin lyhyellä tieosuudella.

Maanomistajan ja tien- tai radanpitäjän lunastusoikeuksia laajennettaisiin. Maanomistajilla olisi jatkossa mahdollisuus vaatia huomattavan haitan korvaamisen sijasta kiinteistönsä lunastusta, jos kiinteistö kärsii huomattavaa haittaa. Nykyisin lunastuksen vaatimiseen on oikeus vain jos tilukset pienenevät tai pirstaloituvat merkittävästi esimerkiksi uusien liikenneväylien rakentamisen yhteydessä.

- Tämä on merkittävä norminpurkuhanke, jolla helpotetaan erityisesti yritysten toimintaa. Tienvarsimainonnan sääntely on aikaisemmin tarpeettomasti rajoittanut yritysten markkinointimahdollisuuksia. Lakimuutoksen myötä yksinkertaistetaan myös sähkö- ja telekaapelien sijoittamisten lupakäsittelyä, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Lisätietoja

ylitarkastaja Eeva Ovaska, puh. 0295 34 2354, etunimi.sukunimi@lvm.fi