Maantielain muutokset lausunnoille

Uutinen 05.07.2017 10.58 fi sv

Liikennettä maantiellä, ilmakuva (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Hallituksen esitys maantielain muuttamiseksi on lähetetty lausuntokierrokselle. Muutoksilla siirrettäisiin maakuntalain mukaiset tienpitoon ja liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvät tehtävät Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus) maakunnille. Lisäksi maantielain soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös liikennejärjestelmäsuunnittelua. Tämän vuoksi myös lain nimike muutettaisiin laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Lakiin tehtäisiin maakuntauudistuksen edellyttämiä muutoksia erityisesti toimivaltaisia viranomaisia koskeviin säännöksiin.

Lausunnolle lähtevä lakiesitys on virkamiesesitys. Ehdotusta koskeva lausuntokierros päättyy 4. syyskuuta 2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään lokakuussa 2017. Lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2019.