null Maantielakiin ja ratalakiin ehdotetaan kevennyksiä

Maantielakiin ja ratalakiin ehdotetaan kevennyksiä

Uutinen 20.01.2016 10.35 fi

Rekka lumisella tiellä. (Kuva: Rodeo)

Maantielain ja ratalain muutosesityksessä helpotetaan tienvarsimainosten ja –ilmoitusten asettamista siirtymällä ilmoitusmenettelyyn. Lisäksi tilapäiseen tapahtumailmoitteluun tai vaaleja tai kansanäänestystä koskevaan ilmoitteluun ei jatkossa vaadittaisi erillistä ilmoitusta. Esityksen mukaan sähkö- ja telekaapeleiden sijoittaminen tiealueelle onnistuisi jatkossa pelkällä ilmoituksella esimerkiksi silloin kun työ tehtäisiin lyhyellä tieosuudella.

Ratalain muutoksissa on huomioitu esimerkiksi matkailuyrittäjien toiminnan helpottaminen. Nykyiset säännökset ovat käytännössä estäneet moottorikelkkoja koskevat ratojen ylitysluvat, mutta säännöksiin ehdotetaan nyt lievennyksiä.

Esityksellä toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta on lähetetty lausunnoille sidosryhmille. Lausuntoja voi toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon 8.2.2016 asti.