Takaisin

Maantieliikenteen kabotaasi esillä EU:n ministerikokouksessa

Maantieliikenteen kabotaasi esillä EU:n ministerikokouksessa

Tiedote 04.04.2008 13.15 fi

Maantieliikenteen kabotaasi, yhteiset säännöt liikenteenharjoittajien ammatillisista pätevyysvaatimuksista sekä lentoasemamaksujen perusteet ovat aiheina EU:n liikenneministerien kokouksessa 7. huhtikuuta Luxemburgissa. Kokoukseen osallistuu liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Neuvosto käy periaatekeskustelun tieliikenteen kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsystä eli kabotaasista, liikenteenharjoittajien ammatillisesta pätevyydestä sekä linja-autoliikenteen markkinoille pääsystä. Yhdessä nämä muodostavat ns. maantieliikennepaketin.

Tärkein kokonaisuuden osa on luoda selkeät säännöt kabotaasille. Kabotaasi olisi sallittava kolmelle kuljetukselle viikon kuluessa maahan saapumisesta. Kabotaasi tarkoittaa maan sisäisiä tilapäisiä kuljetuksia vieraan maan rekisterissä olevalla kuorma-autolla.

Ministerit keskustelevat myös ammatillisista edellytyksistä, joita liikenteenharjoittajilta vaaditaan. Suomi pitää tärkeänä vaatimusta liikennejohtajan riippumattomuudesta.

EU-maiden lentoasemamaksut halutaan asettaa yhteisten periaatteiden mukaisesti. Neuvostossa käsitellään esitystä, jolla mm. määriteltäisiin lentoasemien laatuvaatimuksia, asiakkaiden syrjimättömyyttä ja hintojen avoimuutta. Lentoasemaverkon ylläpitämistä, kehittämistä ja rahoittamista koskeva kohta on esityksessä Suomen kannalta hyväksyttävässä muodossa.

Neuvostossa on esillä myös eurooppalaisten satelliittipaikannusjärjestelmien (Egnos ja Galileo) toteutus, jolle luodaan sitovat oikeudelliset säännöt. Ehdotuksessa on määritelty muun muassa ohjelmien organisointitavat, ohjausmenettelyt, käytännön hallinnointi sekä hankintamenettelyt. Suomi haluaa, että Galileo -hanke etenee vauhdikkaasti ja pitää tärkeänä, että myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat osallistua hankintojen tarjouskilpailuihin.

Neuvostossa keskustellaan myös esityksistä, joilla pyritään lisäämään lippuvaltioiden ja aluksen omistajien vastuita parantamaan merenkulun turvallisuutta. Suomi kannattaa ehdotusten tavoitteita, mutta ei tue lippuvaltion keskeisten velvollisuuksien siirtämistä EU:lle.

Liikenneministerien lounaskeskustelun aiheena on Länsi-Balkanin liikenneyhteisön perustaminen.

Lisätietoja:ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260, kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871