Takaisin

Maantieliikenteen kabotaasimuutos voimaan 1. elokuuta

Maantieliikenteen kabotaasimuutos voimaan 1. elokuuta

Uutinen 29.06.2016 14.20 fi

Suomessa aletaan elokuun alusta lähtien noudattaa suoraan EU-asetuksesta johtuvia maantieliikenteen kabotaasia koskevia säännöksiä.

Tavaraliikenteen kabotaasilla tarkoitetaan valtion sisäistä kuljetusta toisessa EU-maassa rekisteröidyllä ajoneuvolla. Suomella on ollut kabotaasista kansallista, EU-sääntelyä täydentävää lainsäädäntöä, mitä komissio on pitänyt EU-säädösten vastaisena. Laki on nyt muutettu EU-lainsäädännön mukaiseksi.

Kabotaasista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1072/2009 maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä. Sen lisäksi yhdistettyjen kuljetusten yhteydessä harjoitettavasta kabotaasista on omat säännöksensä neuvoston direktiivissä 92/106/ETY.

Direktiivi on pantu täytäntöön lailla eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista (440/2000). Tähän ei tule muutoksia.