null Määrärahat alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin käytetty

Määrärahat alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin käytetty

Uutinen 10.02.2011 14.23 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi 21.12.2010 Viking Line Abp:lle 28 miljoonaa euroa ja Oy Gaiamare Ab:lle 2 miljoonaa euroa alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin. Päätökset ovat ehdollisia siihen asti, kun EU:n komissio hyväksyy Suomen tukiohjelman ja Viking Line Abp:tä koskevan tukipäätöksen.

Käytettävissä ollut 30 miljoonan euron valtuus tuen myöntämiseksi on sidottu näihin kahteen hankkeeseen, eikä tällä hetkellä ole määrärahoja tuen myöntämiseksi mahdollisiin uusiin hankkeisiin.

Investointituen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista (946/2010).