Takaisin

Maaseudun digimahdollisuuksia tutkitaan

Maaseudun digimahdollisuuksia tutkitaan

Uutinen 05.07.2016 09.30 fi

Datavirtaa (Kuva: Rodeo)

Maaseudun digitaalisia palveluja kartoitetaan valtioneuvoston poikkihallinnollisella tutkimuksella. Tällä pohjustetaan niin sanottua Smart Countryside -kokeilua, joka on tarkoitus käynnistää vuoden 2017 aikana. Käynnissä oleva selvitys on osa hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kärkihanketta.

Tutkimuksen teemoina ovat liikkuminen, terveys, työ ja vapaa-aika. Niiden avulla etsitään ratkaisuja muun muassa väestön ikääntymisen, palvelujen kasvavien etäisyyksien sekä alueellisten erojen haasteisiin.

Ensimmäisenä osatavoitteena on selvittää, millaisia hyötyjä maaseudulla voidaan saada palvelujen digitalisoinnilla sekä miten tällä parannetaan esimerkiksi työ- ja opiskelumahdollisuuksia, yrittäjyyttä ja palvelujen saatavuutta. Tarkoituksena on myös selvittää, mitä palveluja ei kannata digitalisoida.

Toisena osatavoitteena kartoitetaan digitaalisten palvelujen tarvetta, kysyntää ja käyttäjänäkökulmaa. Kolmannessa osiossa käsitellään palvelujen sisältöä ja soveltamisaloja.

Tutkimushankkeen toteuttavat Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Vaasan yliopiston aluetieteen yksikkö. Hankkeen päätoteuttaja ja hankekonsortion vetäjä on MDI.

Hankkeella on ohjausryhmä, jonka vastuuministeriönä on liikenne- ja viestintäministeriö. Lisäksi ohjausryhmässä ovat mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.