null Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmiä selvitetty

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmiä selvitetty

Uutinen 05.02.2013 14.00 fi

Liikennevirasto on selvittänyt, miten maaseutuliikenteen lippu- ja maksujärjestelmiä voitaisiin kehittää niin, että maaseudun linja-autoliikenteen edellytykset voidaan parhaiten turvata.

Selvityksessä on kartoitettu mm. sitä, miten vastuut lippu- ja maksujärjestelmistä jaettaisiin joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten kesken, viranomaisten sekä peruskuntien välillä ja markkinaehtoisten liikenteenharjoittajien kanssa.

Selvitystyössä on arvioitu myös, millä edellytyksillä jatkossa voidaan joukkoliikennettä tukea. EU:n palvelussopimusasetus on tuonut uudet reunaehdot kotimaisen joukkoliikenteen järjestämiseen. Erityisesti tämä vaikuttaa linja-autoliikenteeseen.