Maaseudun postin jakelu turvataan viitenä päivänä viikossa kilpailua edellyttämällä

Tiedote 07.11.2016 08.00 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille esityksen postilain uudistamisesta. Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa lakiuudistuksen tavoitteena on uudistaa postisääntelyä vastaamaan paremmin nykyisiä asiakastarpeita ja turvata postipalveluiden saatavuus koko Suomessa mahdollistamalla uudenlainen, yrittäjäpohjainen jakelutoiminta sekä hyödyntämällä digitalisaatiota.

- Postilakia ja yleispalveluvelvoitetta on tarpeen uudistaa, jotta voidaan turvata kattavat postipalvelut koko Suomessa. Lakiesitys mahdollistaa yhdessä liikennekaaren kanssa jakelupalveluiden yhdistelyn ja kilpailuttamisen. Näiden uudistusten toteutuessa postinjakelu voitaisiin edelleen toteuttaa viitenä päivänä viikossa myös maaseudulla. Samalla uudistus synnyttäisi haja-asutusalueille uudet jakelumarkkinat, joille pääsisi syntymään myös uutta yrittäjyyttä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Voimassa olevassa postilaissa säädetään tällä hetkellä kirjepostitoiminnasta sekä postin peruspalvelutasosta, eli niin kutsutusta yleispalvelusta. Yleispalveluun kuuluu muun muassa postin jakelu ja keräily viitenä päivänä viikossa. Postissa jaettavien kirjeiden sekä sanomalehtien ja aikakauslehtien määrä vähentyy jatkuvasti, noin 10 prosenttia vuodessa. Jaettavan postin määrän vähentyessä jakelukustannukset yhtä kirjettä tai lehteä kohden nousevat, mikä lisää tarvetta keventää kirjeiden jakelua koskevaa sääntelyä.

Esityksen mukaan yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuisi viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa, eli lehtien varhaisjakelua. Tämä mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväisen jakelun nykyiseen tapaan myös haja-asutusalueilla. Harvaanasuttujen alueiden jakelu tulisi toteuttaa yleispalvelun tarjoajan järjestämän hankintamenettelyn kautta. Tällöin jakelua voisivat tarjota erilaiset kuljetuspalveluita tarjoavat yritykset. Postilain kanssa samanaikaisesti valmisteltu liikennekaari mahdollistaa henkilö,- tavara- ja postikuljetusten yhdistämisen nykyistä joustavammin.

Esityksessä ehdotetaan, että postin yleispalvelun sääntelyä kevennettäisiin postin keräilyn, jakelun sekä kirjeiden kulkunopeuksien osalta. Taajama-alueilla, joissa on tarjolla sanomalehtien varhaisjakelu, laki antaisi mahdollisuuden poiketa viisipäiväisestä jakelusta ja sallisi vähintään kolmipäiväisen jakelun. Esityksessä on huomioitu EU:n postidirektiivin tarjoamat yleispalvelun joustomahdollisuudet.

Lakiesityksessä on pyritty huomioimaan kattavasti digitalisaation tuomat mahdollisuudet postipalveluiden uudistumiselle. Esityksen mukaan jatkossa yleispalvelun tarjoaja ylläpitäisi sähköistä tietojärjestelmää, jota hyödyntämällä eri toimijat voisivat luoda ja tarjota sähköisiä sisältöjä asiakkailleen. Tietojärjestelmän tulisi olla vapaasti käytettävissä avoimen rajapinnan kautta. Lisäksi postinumero- ja osoiterekisterijärjestelmätietoja avattaisiin paremmin hyödynnettäviksi sekä postipalveluiden hinnastojen tulisi olla saatavilla sähköisesti.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan näkövammaisille lähetettävien pistekirjoituslähetysten muuttamista maksuttomiksi. Esityksessä myös sallittaisiin jakelu kerrostaloissa lokerikkoihin huoneistokohtaisten postiluukkujen ohella.

- Esitystä on valmisteltu hyvässä hengessä eri sidosryhmien kesken. Lausuntokierrokselta odotamme ehdotuksia ja kommentteja postilain pykäliksi jotka rohkeasti mahdollistavat, eivät rajoita postipalveluiden kehitystä, kannustaa ministeri Berner.

Kommentteja pyydetään sidosryhmiltä 7.12. mennessä. Uudistetun postilain on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2017.

Lakiuudistushankkeella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta sekä edistetään digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä. Esitys myös tukee hallitusohjelman mukaista tavoitetta uudistaa julkisesti tuettuja henkilökuljetuksia, joissa tavoitellaan kymmenen prosentin säästöä jo vuodesta 2017 alkaen.

Lisätietoja

Ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, puh. 050 344 3400, etunimi.sukunimi@lvm.fi, Twitter @op_rantala

Peruspalveluyksikön johtaja Sabina Lindström, puh. 040 527 6103, etunimi.sukunimi@lvm.fi, Twitter @LindstromSabina