null Mainosten sääntelyä kevennetään ja erityisryhmien asemaa tv-katsojina edistetään

Mainosten sääntelyä kevennetään ja erityisryhmien asemaa tv-katsojina edistetään

Tiedote 30.01.2009 13.42 fi

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja tekijänoikeuslain muuttamiseksi. Lakiehdotus lähetettiin lausuntokierrokselle 30. tammikuuta.

Muutosehdotusten tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan unionin AV-direktiivi, minkä lisäksi ehdotetaan valtioneuvostolle mahdollisuutta jatkaa tv-kanavanippujen B ja C ohjelmistolupien kestoa vuoteen 2016 saakka.

Mainosten osuus lähetysajasta pysyisi ennallaan, mutta mainoskatkojen sijoittelu vapautuisi. Lisäksi vastiketta vastaan tapahtuva tuotesijoittelu sallittaisiin esimerkiksi elokuvissa, sarjoissa, urheiluohjelmissa sekä kevyissä viihdeohjelmissa, mutta ei lastenohjelmissa.

Televisio- ja radiotoimintaa koskeva sääntely ulotettaisiin koskemaan osin myös tietoverkoissa tarjottavia tilausvideopalveluja. Tilausvideopalveluja tarjoavat tällä hetkellä lähinnä televisioyhtiöt ja muutamat muut toimijat. Sääntelyllä pyrittäisiin suojelemaan alaikäisiä.

Näkö- ja kuulorajoitteisten osallistumismahdollisuuksia lisättäisiin asettamalla televisiotoiminnan harjoittajille velvoite liittää ohjelmistoihin tekstitys, selostus tai muu vastaava palvelu. Käytännössä velvoite koskisi suosituimpia yleiskanavia.

Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että televisiokanavilla olisi jatkossa mahdollisuus lyhyisiin uutisaineistoin lainauksiin yksinoikeudella lähetettävistä, yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista. Tällaisia tapahtumia olisivat muun muassa urheilukilpailut.

Ministeriö pyytää lakiluonnoksesta lausuntoja 27. helmikuuta mennessä. Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan 1. tammikuuta 2010.


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, p. (09) 160 28498 tai 040 509 9757