Takaisin

Maksutelevisioon yhden kortin järjestelmä

Maksutelevisioon yhden kortin järjestelmä

Tiedote 21.03.2007 14.09 fi

Kaikkiin valtioneuvoston myöntämiin maksutelevisiotoimilupien ehtoihin sisällytetään vaatimus yhdestä kortista. Yhden kortin vaatimus koskee sekä voimassa olevia että uusia toimilupia.

Valtioneuvosto päätti digitaalisen televisiotoimilupamääräysten muuttamisesta 21. maaliskuuta. Vastaava määräys on jo sisällytetty joulukuussa 2006 myönnettyihin uusiin, 1.9.2007 voimaan tuleviin toimilupiin.

Useimmissa digi-tv-vastaanottimissa on vain yksi korttipaikka. Toimilupamuutoksella parannetaan kuluttajien mahdollisuuksia hankkia ja käyttää maksullisia televisiopalveluja. Kuluttaja ei enää joudu hankkimaan useita kortteja katsoakseen eri maksukanavia.

Yhden kortin järjestelmä tarkoittaa sitä, että jos ohjelmistoluvanhaltija suojaa televisiolähetyksensä, suojaus tulee toteuttaa yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa niin, että kaikkien maanpäällisten digitaalisten televisiolähetysten suojaus voidaan purkaa yhdellä salauskortilla.

Määräys tulee voimaan 1.9.2007 alkaen, jolloin Suomessa on siirrytty kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin.Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463, 040 765 7887