null MAL-sopimus vauhdittanut asuntorakentamista ja liikennehankkeita Helsingin seudulla

MAL-sopimus vauhdittanut asuntorakentamista ja liikennehankkeita Helsingin seudulla

Tiedote 28.05.2018 14.31 fi sv

Mies menossa pyörän kanssa metroon (kuva: LVM / Juha Tuomi)

Valtio ja Helsingin seudun kunnat solmivat kesäkuussa 2016 maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen vuosille 2016–2019. Tänään julkaistun, sopimuksen kahta ensimmäistä vuotta koskevan seurannan mukaan seudun kehittyminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti niin asuntotuotannon, kaavoituksen kuin liikennehankkeiden saralla.

Helsingin seudulla valmistui sopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden aikana yhteensä noin 27 700 asuntoa, mikä vastaa asuntuotannolle asetettuja tavoitteita. Uusia asuntorakennushankkeita on myös käynnistynyt runsaasti. Vuonna 2017 aloitettiin noin 17 400 uuden asunnon rakentaminen. MAL-sopimuksen asuntotuotannon kokonaistavoite on vuosille 2016–2019 yhteensä 60 000 asuntoa.

Valtion tukeman asuntotuotannon osalta Helsingin seudulla valmistui vuosina 2016–2017 vajaat 6 400 asunto, joista pitkäaikaisella korkotuella rakennettavien vuokra-asuntoja oli vajaat 4 500. Helsingin seudulla aloitettiin vuonna 2017 reilun 4 500 tuetun asunnon rakentaminen. Normaaleista pitkän korkotuen vuokra-asunoista viidesosa oli valtion omistaman A-Kruunun käynnistämiä hankkeita.

Sopimuksen puolivälissä asumiseen asemakaavoitettavan, voimaan tulleen kerrosalan keskimäärinen tavoitetaso on ylitetty. Voimaan tulleen asemakaavoituksen toteuma vuosina 2016–2017 oli 113 %. Vastaavasti uuden hyväksytyn kerrosalan toteuma kahden ensimmäisen vuoden aikana oli noin 98 % keskimääräisestä tavoitteesta. Kaavoituksessa on painottunut selvästi kerrostalotuotanto.

Valtaosa Helsingin seudun asuntotuotannosta (86 %) on sijoittunut MAL-sopimuksen mukaisille asumisen ensisijaisille kohdealueille. Se tukee osaltaan eheän yhdyskuntarakenteen muodostumista ja toimivan liikennejärjestelmän toteutumisen edellytyksiä. Vuosina 2016–2017 noin 20 000 asunnon rakentaminen aloitettiin kilometrin etäisyydellä nykyisestä tai rakenteilla olevasta raideliikenteen asemasta tai Raide-Jokerin linjauksesta.

- Helsingin seudun asuntotuotanto on suotuisan suhdanteen siivittämänä hyvässä vauhdissa. Sopimisen kulttuuri on selvästi sitonut osapuolia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rakentamista on kirittänyt myös valtion viime vuonna tekemä päätös, joka kaksinkertaisti normaalien vuokra-asuntojen tuotantoon tarkoitettujen pitkän korkotuen käynnistysavustusten määrän, sanoo asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Myös liikenteen toimet ja infrastruktuurihankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Suurista hankkeista Raide-Jokerin allianssi aloitti toimintansa loppuvuodesta 2017, Klaukkalan ohikulkutien yleissuunnitelma on saanut lainvoiman ja Pisara-radan ratasuunnitelma ja hankearviointi ovat valmistuneet. Myös vuosien 2017–2019 pienten kustannustehokkaiden hankkeiden (KUHA) toteuttaminen etenee aikataulussa.

- Liikenteen suunnitteluun tarvitaan mutkatonta yhteistyötä ja ennakkoluulottomuutta, ja yhteistyön edellytykset liikennepalveluissa ovat edistyneet merkittävästi. Hienoa on myös, että uusia asuntoja rakennetaan nyt erityisesti hyvien raideliikenneyhteyksien läheisyyteen, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Länsimetron liikenteen käynnistyminen oli edistysaskel alueen joukkoliikenteen kehittymisessä. Lisäksi myös muiden kestävien kulkutapojen palvelutaso on parantunut ja kävelyä ja pyöräilyä on edistetty.

Valtio solmii MAL-sopimuksia suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukset on tehty Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kanssa vuonna 2016. Sopimukset ovat osa hallitusohjelman kilpailukykykärkihanketta.

Lisätietoja:

Asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 146, etunimi.sukunimi@ym.fi

Yksikön johtaja Risto Murto, liikenne- ja viestintäministeriö, p, 0295 34 2639, etunimi.sukunimi@lvm.fi