Markku Mylly blir direktör för EMSA

Uutinen 12.06.2012 13.47 fi sv en

Verksamhetsdirektören för Finlands hamnförbund, Sjöfartsverkets tidigare generaldirektör Markku Mylly (61) har valts till ny generaldirektör för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) den 8 juni 2012. Generaldirektörens tjänsteperiod är fem år.

- Detta är första gången en finländare har valts till generaldirektör för ett ämbetsverk inom trafikbranschen i EU. Jag ser detta som ett bevis på att vi är värda förtroendet, gratulerar trafikminister Merja Kyllönen Markku Mylly.

Europeiska sjösäkerhetsbyråns (EMSA) uppgift är att hjälpa EU:s medlemsstater och kommissionen att främja sjösäkerheten, minska sjöolyckorna och förebygga föroreningen av havet från fartyg. Dessutom hjälper EMSA medlemsstaterna att tillämpa EU-lagstiftningen på ett enhetligt sätt och stöder kommissionen i övervakningen av tillämpningen av lagstiftningen.