null Martti Korhonen jatkaa Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajana

Martti Korhonen jatkaa Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajana

Tiedote 09.01.2014 13.00 fi

Kansanedustaja Martti Korhonen jatkaa seuraavat kaksi vuotta Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajana. Muina valtioneuvoston määrääminä jäseninä jatkavat liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä (varajäsen neuvotteleva virkamies Merja Vahva), poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriöstä (varajäsen poliisitarkastaja Seppo Sivula), opetusneuvos Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (varajäsen kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi) sekä neuvotteleva virkamies Merja Söderholm sosiaali- ja terveysministeriöstä (varajäsen hallitussihteeri Tiina Muinonen).

Valtioneuvosto päätti Liikenneturvan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 9. tammikuuta 2014.

Liikenneturva on liikenne- ja viestintäministeriön valvonnassa oleva julkisoikeudellinen yhdistys. Liikenneturvan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, opetusministeriötä, sisäasiainministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä.

Keskusjärjestön jäsenistön kokous on valinnut hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nämä ovat:

Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen (jäsen) ja liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari Liikennevakuutuskeskus
Työsuojelusihteeri Pasi Ritokoski (jäsen) ja sihteeri Harri Pasanen (varajäsen), Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
LKT Aarne Kivioja (jäsen) ja professori Timo Tervo (varajäsen), Suomen Lääkäriliitto/Liikennelääketiede
Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi (jäsen) ja liikenneinsinööri Silja Siltala (varajäsen) Suomen Kuntaliitto
Johtaja Kristiina Hannula, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (jäsen) ja järjestöpäällikkö Hanna Seppä Rahtarit ry (varajäsen)
Puheenjohtaja Jarmo Jokilampi, Suomen Autokoululiitto ry (jäsen) ja puheenjohtaja Martti Merilinna, Autoliitto (varajäsen)
Viestintäpäällikkö Saara Remes, Linja-autoliitto ry (jäsen) ja hallintopäällikkö Timo Koskinen Taksiliitto (varajäsen)


Lisätietoja

yli-insinööri Marcus Merin, p. 0295 34 2374, 040 768 1261