Takaisin

Massadatassa mahdollisuuksia – osaamista tarvitaan lisää

Massadatassa mahdollisuuksia – osaamista tarvitaan lisää

Uutinen 11.04.2016 11.05 fi

Isossa joukossa suomalaisyrityksiä ei vielä ymmärretä suurten tietoaineistojen liiketoimintapotentiaalia, todetaan massadatan käyttöä selvittäneessä tutkimuksessa. Ratkaisuksi esitetään panostamista tiedon hyödyntämistä koskevaan osaamiseen ja kokeiluihin. Tutkimus julkaistiin 11. huhtikuuta 2016 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn johtaman tutkimushankkeen loppuraportissa arvioidaan massadatan liiketoimintapotentiaalia eri toimialoilla, massa- ja omadatan sovelluspotentiaalia ja julkisen sektorin palveluihin liittyviä oikeudellisia reunaehtoja.

Suomessa massadatan hyödyntämisen etujoukoissa ovat energia-alan yritykset sekä rahoitus- ja vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset. Yleisimmin liiketoimintapotentiaalin arvioitiin realisoituvan siten, että yrityksessä tehdään parempia, tietoon perustuvia päätöksiä, sekä siinä, että yrityksen kilpailuasema, tuotteiden laatu ja asiakaskokemus paranevat.

Isossa joukossa suomalaisia yrityksiä ei massadatan käytön liiketoimintapotentiaalia kuitenkaan vielä tällä hetkellä ymmärretä. Myös suurten tietoaineistojen käsittelyyn ja analyysiin liittyvä tietotaidon puute rajoittaa tai estää massadatan hyödyntämistä merkittävästi.

Jotta liiketoimintapotentiaali pystyttäisiin valjastamaan, on ensiarvoisen tärkeää suunnata resursseja datan käsittelyn, hallinnan ja analytiikan sekä datatalouden yhteiskunnallis-taloudelliseen koulutukseen, sekä massadatan hyödyntämistä edistävään tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.