Takaisin

Matkapalvelukeskuksia syntyy suunniteltuun tahtiin

Matkapalvelukeskuksia syntyy suunniteltuun tahtiin

Tiedote 22.08.2006 15.49 fi

Yhteiskunnan maksamia matkoja yhdistelevien matkapalvelukeskusten perustaminen etenee suunnitelmien mukaan. Yhtenäisen mallin mukaan toimivia keskuksia otetaan käyttöön tänä vuonna kaksi ja ensi vuonna 3-5.

Liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Kuntaliiton pitämässä tilannepalaverissa todettiin, että ensimmäisten keskusten kilpailuttamisessa ja käyttöönotossa ilmenneet vaikeudet pyritään ratkaisemaan ilman lainsäädännön muuttamista.

Matkapalvelukeskusten (MPK) toteuttamista koordinoiva seurantatyöryhmä selvittää helmikuun loppuun mennessä, voidaanko MPK-toiminnasta antaa koko valtakuntaa koskeva riittävän yhdenmukainen suositus ilman lakimuutoksia. Kielteisessä tapauksessa osapuolet ilmoittivat olevansa valmiita lainsäädännöllisiin muutoksiin.

MPK-hankkeen tavoitteena on luoda maahan kaikkiaan 20 matkapalvelukeskuksen verkko, ja tästä tavoitteesta osapuolet ilmoittivat myös pitävänsä kiinni.

Nykyisen valtakunnallisen mallin mukaisia keskuksia ovat huhtikuussa toimintansa aloittanut Pirkanmaan MPK ja syyskuun alussa avattava Etelä-Savon MPK. Suunnitelmien mukaan ensi vuonna käynnistettäisiin muun muassa Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Etelä-Karjalan MPK:t.

MPK:t yhdistelevät yhteiskunnan korvaamia matkoja kuten koulukyytejä, vammaisten kuljetuspalveluja, vanhusten kotihoitoon liittyviä matkoja ja terveyskeskuskäyntejä sekä ajanvaraukseen perustuvia sairaaloiden tulo- ja kotiutusmatkoja.

Kuljetuksissa hyödynnetään mahdollisimman paljon avointa joukkoliikennettä. Mikäli asiakkaan tilanne niin vaatii, matkat tehdään edelleenkin erilliskuljetuksina.

Valtio ja kunnat maksavat vuosittain noin 263 miljoonalla eurolla kansalaisten taksi- ja linja-automatkoja. Yleisillä joukkoliikennevälineillä tehtyjen matkojen osuus matkakorvauksista on noin 123 miljoonaa ja tilausliikenteellä 140 miljoonaa euroa

Matkakorvausten määrä on viime vuosina ollut selvässä kasvussa. Vuodesta 1997 korvaukset ovat kasvaneet 55 miljoonaa euroa. Väestön ikääntymisen myötä on odotettavissa, että kasvu jatkuu edelleen.

Matkojen yhdistelyä hoitavien matkapalvelukeskusten toteuttamisen ja laajentamisen koko maahan on laskettu tuovan noin 20 miljoonan euron nettohyödyn vuodessa. Suurimpina hyötyjinä ovat Kela ja kunnat.


Lisätietoja
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742
yli-insinööri Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261