Takaisin

Matkustajalaivoille nettopalkkaus viideksi vuodeksi

Matkustajalaivoille nettopalkkaus viideksi vuodeksi

Tiedote 23.06.2004 14.24 fi

Suomessa otetaan käyttöön matkustaja-aluksia koskeva merenkulun nettopalkkausjärjestelmä viideksi vuodeksi. Järjestelmässä matkustaja-alusvarustamolle palautetaan sen maksamat työnantajamaksut ja se vapautetaan ennakonpidätyksistä vuosina 2005-2009.

Tukijärjestelmä vaatii muutoksia sekä ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloa koskevan lakiin että verosäännöksiin.

Hallitus esitti kauppa-alusluetteloa koskevan lainmuutoksen vahvistamista keskiviikkona 23. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki torstaina.

Ennakkoperintää koskevia säännöksiä muutetaan väliaikaisesti siten, että varustamo saa pitää itsellään työntekijöiden maksamat ennakonpidätykset. Tämä laki vahvistettaneen lähiaikoina.

Uusi tuki maksetaan vuoden 2005 alusta 1.7.2004 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Tukijärjestelmä koskee 12 matkustaja-alusta.

Vastauksessaan hallituksen esitykseen eduskunta edellyttää pikaisia toimenpiteitä, jotta pääasiassa ulkomaanliikenteessä toimivat varustamot saavat lain ehdot täyttävään toimintaan tasavertaisesti valtiontukea. Lisäksi eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän, kuinka Ahvenanmaalla ja muuallakin Suomessa voidaan pitkällä aikavälillä turvata ja tukea merenkulkua tasapuolisesti ja kilpailutilannetta vääristämättä.


Lisätietoja

hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491