Matkustajalaivojen miehistökustannusten tuet vakinaistetaan

Tiedote 11.10.2007 13.57 fi

Ulkomaan meriliikenteessä toimivien matkustajalaivojen miehistökustannusten täysimääräinen tuki muuttuu pysyväksi. Tarkoituksena on parantaa suomalaisen kauppalaivaston miehistökustannusten kilpailukykyä.

Lastialuksilla valtio on korvannut täysimääräisesti työnantajalle tämän maksamat sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut sekä merityötulosta toimitetut ennakonpidätykset. Matkustaja-alusten miehistökustannusten tuki nostettiin huhtikuussa 2007 lastialusten tasolle, mutta tukipäätös oli määräaikainen.

Uudistuksen myötä merenkulun tukimuodot kootaan yhteen lakiin. Tukien yhteismääräksi vuositasolla tulee 94,7 miljoonaa euroa.

Kauppa-alusluettelolain kokonaisuudistus liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Hallitus päätti 11. lokakuuta esittää lakiuudistusta eduskunnalle. Merenkulun kilpailukyvyn vahvistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.


Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166