Takaisin

Merenkulkijoiden pätevyyksien tunnustamiseen EU:ssa esitetään muutoksia

Merenkulkijoiden pätevyyksien tunnustamiseen EU:ssa esitetään muutoksia

Tiedote 07.07.2004 13.04 fi

Euroopan komissio esittää, että EU:n jäsenvaltioiden tulisi tunnustaa merenkulkijoille toisessa jäsenvaltiossa myönnetyt pätevyyskirjat. Komissio esittää myös, että merenkulkijoiden kielitaitoa koskevat vaatimukset määriteltäisiin direktiivissä.

Nykyisin useissa jäsenvaltioissa aluksen päällikkönä voi toimia vain kyseisen valtion kansalainen.

Valtioneuvosto on 7. heinäkuuta lähettänyt eduskunnalle kirjelmän komission tekemästä ehdotuksesta.

Direktiiviehdotuksen päätarkoituksena on varmistaa, että kaikki pätevyyden hankkineet merenkulkijat voivat harjoittaa ammattiaan muissa EU-maissa rekisteröidyillä aluksilla.

Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että myös muun kuin aluksen lippuvaltion kansalainen voisi vapaasti toimia aluksen päällikkönä. Poikkeuksen tekee vain tilanne, jossa kauppa-aluksen päällikkö työssään käyttää julkista valtaa säännöllisesti.

Suomessa merenkulkijoiden pätevyyden valvonnasta vastaava Merenkulkulaitos tunnustaa toisen jäsenvaltion myöntämän pätevyyskirjan. Se määrittelee toimen, johon pätevyyskirja oikeuttaa. Lisäksi Merenkulkulaitos määrittelee mahdolliset lisävaatimukset.
Suomen merilain mukaan toisen valtion kansalainen ei ole voinut toimia suomalaisen aluksen päällikkönä.

Valtioneuvosto tukee direktiiviehdotuksen tavoitteita.

Lisätietoja: hallitussihteeri Pekka Kouhia, puh. (09) 160 28612