Takaisin

Merenkulkua tarkasteltava osana laajempaa liikennekokonaisuutta

Merenkulkua tarkasteltava osana laajempaa liikennekokonaisuutta

Tiedote 16.01.2006 15.53 fi

Merenkulkuasiat järjestettiin vuodenvaihteessa liikenne- ja viestintäministeriössä uudella tavalla. Erillinen merenkulkuyksikkö lakkautettiin ja merenkulkuasiat siirrettiin liikennepalveluyksikköön.

Muutoksen tarkoituksena oli tehostaa resurssien käyttöä ministeriön sisällä. Vastedes merenkulkua tarkastellaan osana laajempaa kokonaisuutta, mutta merenkulkualaan keskittyneiden virkamiesten ammattitaito säilyy entisellään.

Uudessa järjestelyssä liikennepolitiikan lähtökohtana on asiakkaan ja palveluiden käyttäjän näkökulma. Kuljetusprosessia tarkastellaan ovelta ovelle ulottuvana ketjuna eikä vain yksittäisten liikennemuotojen kannalta.

Liikennepalveluyksikössä merenkulkuasioita hoitavat virkamiehet ovat merenkulkuneuvokset Aila Salminen ja Sirkka-Heleena Nyman, hallitusneuvokset Lolan Eriksson ja Pekka Kouhia sekä ylitarkastaja Harry Favorin.


Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Aila Salminen, (09) 160 28491