Takaisin

Merenkulkulaitoksen hallinto uuteen malliin

Merenkulkulaitoksen hallinto uuteen malliin

Tiedote 06.04.2006 13.38 fi

Merenkulkupiirit itsenäisinä yksiköinä lakkautetaan ja liitetään osaksi Merenkulkulaitoksen keskushallintoa. Alueelliset toimipisteet jatkavat merenkulkupiirien nykyisten tehtävien hoitamista.

Hallitus esitti 6. huhtikuuta eduskunnalle Merenkulkulaitosta koskevan lain muuttamista. Tavoitteena on selkeyttää MKL:n hallintoa ja yhtenäistää organisaation toimintatapoja.

Muutos ei heikennä MKL:n palvelujen saatavuutta, sillä toimipisteiden määrä säilyy entisellään. Myöskään henkilöstövähennyksiä ei ole tarkoitus tehdä.

Jako keskushallintoon ja aluehallintoon ei MKL:n muuttuneen organisaatiorakenteen takia enää vastaa tarkoitustaan. Lisäksi vuodesta 1990 MKL:n henkilöstömäärä on vähentynyt noin 2500:sta 800:aan. Väkeä on siirtynyt muun muassa valtion Luotsausliikelaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen palvelukseen.

Hallituksessa esitys on käsitelty alueellistamisen koordinaatioryhmässä, joka on puoltanut esityksen antamista.Lisätietoja:
hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794
Merenkulkulaitoksen pääjohtaja Markku Mylly, puh. 0204 48 4201 tai 0400 568 792