Takaisin

Merenkulun terrorismin vastaiset turvamääräykset voimaan heinäkuun alusta

Merenkulun terrorismin vastaiset turvamääräykset voimaan heinäkuun alusta

Tiedote 30.06.2004 11.42 fi

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n antamat terrorismin vastaiset turvamääräykset tulevat maailmanlaajuisesti voimaan 1.7.2004. Uusilla määräyksillä halutaan suojella merenkulkua terrorismilta. Turvajärjestelyt parantavat osaltaan myös satamien liikenne- ja työturvallisuutta sekä vähentävät rikollista toimintaa.

Niin kutsutun ISPS-säännöstön mukaan kaikilla kansainvälisen liikenteen satamilla tulee olla hyväksytty turvasuunnitelma. Tällaiset satamat voidaan sisällyttää hyväksyttyjen satamien luetteloon. Luetteloa ylläpitää Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO ja se löytyy Internet-osoitteesta www.imo.org

Jos suunnitelma puuttuu, sataman liikenne todennäköisesti keskeytyy, koska käynti hyväksymättömässä satamassa aiheuttaa aluksille ongelmia seuraavassa satamassa.

Kansainväliseen liikenteeseen käytettävillä aluksilla, joihin sovelletaan ns. SOLAS-yleissopimusta, tulee myös olla hyväksytty turvasuunnitelma. Turvasuunnitelman hyväksynnän ja laivatarkastuksen perusteella alukselle annetaan kansainvälinen turvatodistus eli ns. ISS-todistus.

Mikäli aluksella ei ole turvasuunnitelmaa, se pysäytetään lähimpään satamaan.

Suomessa tilanne on hyvä, sillä käytännössä kaikkien kysymykseen tulevien satamien ja alusten turvasuunnitelmat on hyväksytty ja tarvittavat todistukset on myönnetty.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen mielestä on erittäin tärkeää, että kansainväliseen merenkulkujärjestöön IMO:oon kuuluvat maat yhdessä toteuttavat toimia, jotka estävät liikenteeseen ja matkustajiin kohdistuvia terroritekoja.

- Tiukemmat turvajärjestelyt ovat välttämättömiä myös laivaliikenteessä, ministeri Luhtanen sanoo.

Osa järjestelmistä on Luhtasen mukaan kuitenkin suunniteltu suurten valtioiden tarpeisiin.

- Ne voivat olla meidän oloissamme ylimitoitettuja ja aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. Tästä syystä meidän on niiden soveltamisessa löydettävä Suomen kannalta tasapainoinen ratkaisu, Luhtanen painottaa.

Lisätietoja:

merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490
hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491
meriturvallisuusjohtaja Jukka Häkämies (MKL), puh. 040 500 6176