Takaisin

Merenkulun tukipaketista esitys eduskunnalle

Merenkulun tukipaketista esitys eduskunnalle

Tiedote 29.04.2004 14.09 fi

Hallitus ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön matkustaja-aluksia koskeva merenkulun nettopalkkausjärjestelmä viideksi vuodeksi. Järjestelmässä matkustaja-alusvarustamolle palautetaan sen maksamat työnantajamaksut ja se vapautetaan ennakonpidätyksistä.

Esitys nojautuu talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa viime vuoden marraskuussa tehtyyn ehdotukseen.

Hallitus antoi työnantajamaksujen palauttamista koskevan muutosesityksen eduskunnalle 29. huhtikuuta.

Paketin toista osaa, jossa säädetään matkustaja-aluksista saatujen ennakonpidätysten maksuvapaudesta, valmistellaan valtiovarainministeriössä. Tämä esitys on tulossa hallituksen käsittelyyn muutaman viikon kuluessa.

Hallitus ehdottaa matkustaja-alusten tukijärjestelmän muuttamista siten, että näillä aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ennakonpidätysten mukaiset tulot käytetään vastaisuudessa työnantajamaksuihin.

Uusi tuki maksetaan vuoden 2005 alusta 1.7.2004 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Tukijärjestelmä koskee 12 matkustaja-alusta.

Työnantajamaksujen palauttamista tuetaan valtion vuoden 2004 budjetissa matkustaja-alusten tukeen varatulla määrällä eli 24,6 miljoonalla eurolla. Tuki kattaa arviolta 94 prosenttia työnantajamaksuista.

Merenkulun uudet tuet edellyttävät vielä Euroopan komission hyväksyntää. Tuki on komission aikaisemmin hyväksymien merenkulun valtiontukien mukainen. Komissio on valtiontukien suuntaviivoilla pyrkinyt pienentämään EU-maiden varustamoiden kustannuksia muualla maailmassa vallitsevalle tasolle.

Lisätietoja: merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490