null Merenkulun tulevaisuutta kehitetään yhteisvoimin

Merenkulun tulevaisuutta kehitetään yhteisvoimin

Uutinen 17.08.2012 10.25 fi

Laaja joukko merenkulun asiantuntijoita kokoontui 17. elokuuta Helsingissä ministeriön järjestämään merenkulun ajankohtaispäivään. Tilaisuus pohjustaa meriliikennestrategian valmistelua.

Meriliikennestrategian tavoitteena on säilyttää Suomen kansantalouden kilpailukyky sekä meriklusterin elinvoimaisuus tulevaisuudessa. Strategiaa valmistellaan tiiviissä yhteistyössä alan kanssa. Meriliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon toimenpiteistä.

Ajankohtaispäivässä on esillä mm. meriliikenteen rooli osana liikennejärjestelmää Suomessa ja maailmalla sekä merikuljetusten merkitys Suomen elinkeinoelämälle nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi esitellään TEN-T- ja Marco Polo -rahoitusohjelmien mahdollisuudet meriliikenteelle.