Takaisin

Merenkulun turvallisuus vankemmaksi EU:ssa

Merenkulun turvallisuus vankemmaksi EU:ssa

Tiedote 23.02.2006 14.16 fi

Huonokuntoisten laivojen satamaporttikieltoja tiukennetaan ja kalastusalusten kolarointia pyritään vähentämään Euroopan unionissa. Turvallisuuden lisäämiseen tähtäävät direktiiviehdotukset ovat osa EU:n merenkulun kolmatta turvallisuuspakettia.

Euroopan komission direktiiviehdotusten mukaan laivojen satamaanpääsyä koskevia sääntöjä tulisi kiristää. Merenkulkuviranomaiset voisivat nykyistä helpommin evätä satamaanpääsyn kehnosti hoidetuilta tai epäilyttävistä merenkulkumaista tulevilta laivoilta. Myös satamassa käyvien laivojen tarkastuksia kohdistettaisiin tehokkaammin riskilaivoihin, jotta nämä saataisiin seulottua EU:n satamista pois.

Kaikille yli 15 metrin pituisille kalastusaluksille tulisi pakolliseksi alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä. Euroopan vesillä on sattunut tapauksia, joissa kauppalaiva on törmännyt kalastusalukseen, koska ei ole havainnut tätä ajoissa.

Direktiiviehdotusten myötä myös merihädässä olevien alusten auttamista koskevat ohjeet yhtenäistyisivät. Uusi asia olisi säännös, joka koskisi merenkulkua vaarallisissa jääolosuhteissa.

Hallitus tiedotti eduskunnalle 23. helmikuuta komission direktiiviehdotuksista. Kesäkuussa ehdotuksia käsitellään EU:n liikenneministerineuvostossa.Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, puh. (09) 160 28009 tai 0400 659 324