Takaisin

Merenkulun uusien liikelaitosten tulostavoitteet asetettu

Merenkulun uusien liikelaitosten tulostavoitteet asetettu

Tiedote 17.03.2004 00.00 fi

Vuoden alusta toimintansa aloittaneiden Varustamo- ja Luotsausliikelaitosten vuoden 2004 yhteenlaskettu tulostavoite on 2,8 miljoonaa euroa. Summa jakaantuu niin, että Luotsausliikelaitoksen tavoite on 1,8 miljoonaa euroa ja Varustamoliikelaitoksen tavoite 1 miljoona euroa.

Tulostavoitteita käsiteltiin valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan kokouksessa 17. maaliskuuta.

Tuloutuksista valtion budjettiin päätetään tarkemmin liikelaitosten tilinpäätöstietojen vahvistamisen yhteydessä.

Raha-asianvaliokunta myös puolsi merenkulun uusien liikelaitosten palvelu- ja toimintatavoitteita. Näiden tavoitteiden mukaan Varustamoliikelaitos on velvollinen osallistumaan mm. öljytorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalveluiden tuottamiseen koko maassa.

Samassa yhteydessä päätettiin, että Varustamoliikelaitoksen hallitus laatii ulkomailla tapahtuvalle liiketoiminnalleen riskikartoituksen ja ohjelman riskien hallinnan periaatteista. Nämä esitellään valtioneuvostolle liikelaitoksen tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Varustamoliikelaitoksen on myös eriteltävä tilinpäätöksessään omina tulosalueinaan ulkomaanliiketoiminta ja yhteysalusliikenne.

Lisätietoja: finanssineuvos Kalevi Alestalo, puh. (09) 160 28467