Merenkulun ympäristösääntelyn vaikutuksia Suomen elinkeinoelämälle selvitetään

Uutinen 10.10.2016 16.52 fi

Rahtialus Suomenlahdella (Kuva: LVM)

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke MERSU selvittää merenkulun kansainvälisen ilmasto- ja ympäristösääntelyn vaikutuksia Suomen elinkeinoelämälle. Sääntelyn taloudellisten vaikutusten lisäksi hanke arvioi sääntelyn vaikutuksia suomalaiselle cleantech-alan teknologiakehitykselle ja digitalisaation vaikutuksia laivojen operoinnin tehostamiseksi.

Selvityshankkeessa on tarkoitus keskittyä erityisesti laivoista aiheutuvien kasvihuonekaasujen sekä laivojen energiatehokkuuden parantamista koskevan sääntelyn vaikutuksiin. Merenkulun kansainvälisestä ilmasto- ja ympäristösääntelystä sovitaan suurimmaksi osin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa ja sääntely on maailmanlaajuisesti sitovaa.

Hankkeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää Suomen kannanmuodostuksessa valmistauduttaessa kansainvälisiin neuvotteluihin. Samalla tavoitteena on luoda työkaluja kansallisen meriliikenteen kestävälle ja kansantaloudellisesti kustannustehokkaalle toiminnalle ja ennakoida uuden teknologian markkinoita. Hankkeella tuetaan myös hallitusohjelman tavoitetta ylläpitää suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Selvityshankkeen toteutuksesta vastaavat Turun yliopisto, Ilmatieteen laitos ja Valtion taloudellinen tutkimuslaitos. Liikenne- ja viestintäministeriö toimii hankkeen vastuuministeriönä. Hankkeen ohjausryhmässä ovat lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön edustajat.

Selvityksen on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2017.