null Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet esillä EU:n ministerikokouksessa

Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet esillä EU:n ministerikokouksessa

Tiedote 30.03.2009 19.32 fi

EU:n liikenneministerineuvoston 30. maaliskuuta Brysselissä pidetyn kokouksen jälkimmäisellä osuudella käsiteltiin matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä, meriliikennepolitiikkaa sekä lentoliikennettä. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Neuvostossa käytiin läpi meri- ja sisävesiliikennettä koskevaa asetusehdotusta, jolla selvennettäisiin erityisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia sekä liikenteenharjoittajan velvollisuuksia matkustajia kohtaan esimerkiksi viivästymis- tai peruuntumistapauksissa. Ministerit keskustelivat asetusehdotuksen soveltamisalasta puheenjohtajan kysymysten pohjalta.

- Matkustajia tulisi lähtökohtaisesti kohdella samalla tavalla kuljetusmuodosta riippumatta. Samalla tulee kuitenkin ottaa huomioon myös kunkin liikennemuodon erityispiirteet, ministeri Vehviläinen korosti.

Asetusehdotusta tulisi Vehviläisen mukaan soveltaa kaupallisiin matkustajaliikennepalveluihin sekä meriliikenteessä että sisävesiliikenteessä. Asetuksessa olisi kuitenkin nykyistä paremmin otettava huomioon vesiliikenteen erilaiset muodot ja niiden väliset eroavuudet.

Asetusehdotuksen käsittely neuvoston toimielimissä jatkuu huhtikuussa. Euroopan parlamentti äänestää ehdotuksesta huhtikuun täysistunnossa.

Ministerit hyväksyivät päätelmät EU:n meriliikennepolitiikkaa koskevasta tiedonannosta. Tiedonannolla luodaan eurooppalaiseen merenkulkupolitiikkaan pitkäjänteisyyttä mm. kehittämällä merenkulkuhenkilökunnan osaamista, lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä parantamalla lähimerenkulun toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Viime joulukuun neuvostossa Suomi nosti esille erityisesti kysymyksen siitä, miten uudet kansainväliset alusten rikkipäästömääräykset vaikuttavat merenkulun hintoihin vähärikkisen polttoaineen saatavuuden ja hinnan kehityksen kannalta.

Ministerit tukivat poliittisesti EU:n ja Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamista. Sopimuksella perustetaan EU:n ja Kanadan välille avoin ilmailualue. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa toukokuun 2009 alussa pidettävässä huippukokouksessa


Lisätietoja:

ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260
hallitusneuvos Jaana Heikkinen, puh. 040 356 5670