null Merilain muutos lisää merenkulun digitalisaatiota

Merilain muutos lisää merenkulun digitalisaatiota

Uutinen 28.06.2017 12.13 fi

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset merilain muutoksista, joilla edistetään merenkulun digitalisaatiota ja turvallisuutta. Muutoksen myötä aluksilla muun muassa voidaan ottaa käyttöön sähköiset laivapäiväkirjat.

Lain muutos mahdollistaa alusten päiväkirjan pidon sähköisessä muodossa ja keventää päiväkirjan pitoon liittyviä velvollisuuksia etenkin pienten alusten osalta.

Turvallisuusriskien ennakoimiseksi ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi merilakiin on lisätty uudet säännökset merellä sattuneiden vaaratilanteiden ilmoittamisesta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Vastaava käytäntö on jo lento- ja rautatieliikenteessä.

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. syyskuuta 2017.

Lakimuutoksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita digitalisaation edistämisestä ja säädösten sujuvoittamisesta.