Meriliikennestrategia tähtää kilpailukykyyn ja elinvoimaan

Uutinen 12.03.2014 13.24 fi sv en

Laiva merellä (Kuva: Rodeo)

Suomen meriliikennestrategialla on luotu kokonaisvaltainen Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva sekä uusia ympäristönormeja huomioon ottava näkemys vuosille 2014-2022. Strategia on valmisteltu avoimesti ja laajalla yhteistyöllä merenkulun alan ja sitä käyttävien toimijoiden kanssa.

- Merenkulun merkitys Suomen kilpailukyvylle on korvaamaton. On hienoa, että meillä on nyt käsissämme kokonaisnäkemys siitä, millaiset haasteet meillä on edessä ja mitä meidän pitää tehdä pärjätäksemme tulevaisuudessa. Merenkulun alalla on myös monia kasvun mahdollisuuksia, jotka meidän pitää ehdottomasti hyödyntää, toteaa ministeri Kyllönen.

Suomi on merenkulun maa. Toimivat meriyhteydet ovat Suomen elinkeinoelämän ja sitä kautta koko yhteiskunnan kilpailukyvyn elinehto. Suomi ja sen kansallinen menestys ja hyvinvointi ovat erittäin riippuvaisia merenkulusta.

Merenkulun alan kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä ja luottamusta sekä menestyjän asennetta. Tarvitaan myös ennakoivaa edunvalvontaa, vahvaa vaikuttamista ja kansainvälistä kumppanuutta. Hallinto mahdollistaa ja tarjoaa kannustavan toimintaympäristön uusille toimintatavoille ja innovaatioille.