null Merivahingonlaskijaa koskeva lainsäädäntö uudistuu

Merivahingonlaskijaa koskeva lainsäädäntö uudistuu

Tiedote 25.03.2020 16.21 fi sv en

Rahtilaiva Helsingin sataman edustalla /Kuva:Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 25.maaliskuuta.2020 lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen merilain muuttamisesta. Ehdotuksessa esitetään, että merivahingonlaskijaa koskevaa sääntely koottaisiin uudistettuna merilakiin.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa meri- ja venevakuutussopimuksen osapuolten oikeusasemaa niin, että merivahingonlaskijan puoleen käännyttävissä asioissa olisi selvää, miten asiat saatetaan vireille, mitkä ovat selvitysten, lausuntojen ja päätösten valmisteluun liittyvät menettelyt ja aikataulut sekä mitkä ovat menettelyihin liittyvät korvauskäytännöt.

Ministeriö myös ehdottaa, että meri- ja venevakuutuksen nojalla laadittavan korvausselvityksen rinnalla otettaisiin tälle vaihtoehtona käyttöön merivahingonlaskijan antama lausunto, joka ei kuitenkaan olisi sitova tai valituskelpoinen. Erimielisyyden käsittely tuomioistuimessa vaatisi edelleenkin sitovan korvausselvityksen.

Merivahingonlaskija on liikenne- ja viestintäministeriön nimeämä viranomainen ja tehtävää hoidetaan sivutoimisesti. Merivahingonlaskijan tehtävä on perinteinen osa Pohjoismaiden merioikeuden ja -vakuutuksen järjestelmää ja sitä koskeva sääntely on kansallisissa merilaeissa.

Merivahingonlaskijan toimenkuvaan kuuluvat meri- ja venevakuutuksen nojalla laadittavat korvausselvitykset, yksityistä ja yhteistä haveria koskevat selvitykset, osamatkarahtia koskevaan rahtaussopimukseen liittyvien erimielisyyksien selvittäminen sekä laivaisännän vastuumäärän suuruutta ja sen jakamista koskevat selvitykset.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika merilain muutoksesta päättyy 23.4.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt.

Lausuntokierrosten jälkeen merilain muutoksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2020 ja lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2021 alusta.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Risto Saari, p. 0295 342 311

hallitusneuvos Tiina Ranne, p. 0295 342 004