Takaisin

Mikkelin lentoasemalle myönnetään valtionavustus

Mikkelin lentoasemalle myönnetään valtionavustus

Uutinen 16.08.2016 15.50 fi

Lentokoneen siipi (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt myöntää Mikkelin lentoasemalle valtionavustuksen lentoaseman ei-taloudelliseen toimintaan. Avustuksen määrä on 315 795 euroa. Mikkelin kaupunki haki valtionavustusta keväällä 2016.

Ei-taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka tavallisesti kuuluu julkista valtaa käyttävän valtion vastuulle. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa lennonjohto, poliisi, palontorjunta sekä näiden toiminnassa tarvittaviin laitteisiin ja infrastruktuuriin tehtävät investoinnit.

Avustusta voidaan käyttää vuosina 2016 ja 2017. Ministeriö valvoo määrärahan käyttöä.