null Miljövänlig offentlig upphandling av fordon – diskussionsmöte om lagutkast 28.1.2021

Miljövänlig offentlig upphandling av fordon – diskussionsmöte om lagutkast 28.1.2021

Tiedote 21.01.2021 17.30 fi sv

Elbussar på laddning. (Foto: Mika Pakarinen / Keksi Agency)

Vilka slags fordon kommer att användas vid skoltransporter eller för sophämtning i framtiden? Hur stor andel av de nya bussarna i lokaltrafiken måste vara energieffektiva elbussar?

Torsdagen den 28 januari kl. 12–15 ordnar kommunikationsministeriet ett diskussionsmöte om lagutkastet som gäller miljökrav vid upphandling av fordon och transporttjänster inom den offentliga sektorn. Genom lagen genomförs kraven i EU:s direktiv om offentlig upphandling av rena fordon.

I lagen ska det föreskrivas hur stor andel av fordonen som ska vara utsläppssnåla vid offentliga upphandlingar av fordon och transporttjänster. Lagen ska gälla fordon och tjänster som köpts genom offentlig upphandling, såsom skoltransporter, sophämtning, köp av busstjänster inom lokaltrafiken och FPA:s transporter. Lagutkastet är en del av Färdplanen för fossilfria transporter. Den lag som träder i kraft i augusti 2021 bidrar till att uppnå regeringsprogrammets mål om en halvering av utsläppen från trafiken fram till 2030.

Anmäl dig till ett diskussionsmöte

Vid mötet presenterar kommunikationsministeriets sakkunniga utkastet till regeringsproposition. Därtill får intressentgrupper ge sina synpunkter. Webbinariet är öppet för alla och ordnas via applikationen Teams. Du kan anmäla dig till evenemanget senast den 26 januari på: https://link.webropolsurveys.com/S/E6A723C993136701

Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden om utkastet till lag till och med den 8 februari 2021. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Eleonoora Eilittä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 089, eleonoora.eilitta(at)lvm.fi, Twitter @EleonooraE

Pinja Oksanen, överinspektör, tfn 029534 2182, pinja.oksanen(at)lvm.fi