null Minister Berner: 5G-frekvenser införs redan 2019

Minister Berner: 5G-frekvenser införs redan 2019

Tiedote 24.05.2017 12.02 fi sv en

Finland kunde ta i bruk 5G-frekvenser redan från början av 2019.

- Införandet av 5g-teknik möjliggör nya tjänster och ökar företagens affärsmöjligheter på många sektorer. Jag vill inleda en dialog med sektorn om de frekvenspolitiska lösningar som vi måste göra för att stanna i toppen av 5G-utvecklingen, säger kommunikationsminister Anne Berner.

- När frekvenserna delas ut bör man beakta utöver de traditionella mobiloperatörernas frekvensbehov även nya aktörers behov och lokala lösningar som dessa förutsätter, säger Berner.

Minister Berner berättade om planerna på att införa 5G-frekvenser vid kommunikationsministeriets och Kommunikationsverkets gemensamma seminarium onsdagen den 24 maj.

Minister Berner anser det viktigt att tjänster som informationssamhället och utvecklingen i en snar framtid behöver kan tillhandahållas i kommunikationsnäten på ett optimalt sätt.

- Det är viktigare att kommunikationsnäten bildar en fungerande helhet än att vi framskrider snabbt. Utöver trådlösa förbindelser behöver man även fasta förbindelser. Även om 5G är mobilteknik så förutsätter införandet även fiberoptiska nät. Därför borde man satsa mycket mer än för närvarande på byggandet av fiberoptiska nät, säger Berner.

Frekvensområdet 3400-3800 megahertz är speciellt viktigt med tanke på utvecklingen och införandet av 5G. I Finland kunde detta frekvensområde tas i bruk redan under 2019. Koncessioner för frekvenserna kunde beviljas under 2018. Frekvensområdet är ett primärt band för 5G och kunde användas för att överföra data snabbare än i de nuvarande 4G-näten.

5G kommer att behöva frekvenser med olika egenskaper för att man ska kunna säkerställa både extremt snabba förbindelser och tillräcklig geografisk täckning. Beslut om de ytterst höga frekvenser som anvisas för 5G fattas vid internationella radiokommunikationskonferensen 2019. Standardiserade 5G-nät kommer därmed att tas i bredare kommersiellt bruk från början av 2020-talet.

Många branschaktörer vid 5G-seminariet

Vid 5G-seminariet som ordnas i Helsingfors den 24 maj formas en lägesbild av nästa generations mobilteknik. Seminariet presenterar den nyaste kunskapen om forskningen, utvecklingen, införandet samt samarbetet i Finland och internationellt.

Temat för kommunikationsminister Anne Berners tal är ”Finland i toppen av 5G-utvecklingen”. I programmet ingår därtill ett inlägg av Kommunikationsverkets generaldirektör Kirsi Karlamaa samt inlägg från flera företag och andra aktörer på området.

5G ger fart åt digitaliseringen och svarar på framtida behov hos användare av trådlös kommunikation inom många branscher. 5G uppfyller användarnas stränga krav till exempel vad gäller mobilitet, dataöverföringshastigheter, tillförlitlighet, säkerhet och energieffektivitet.

På Twitter hittar du evenemanget under hashtaggen #5G2017.

Mer information:

Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794