null Minister Berner: Finland och Sverige arbetar tillsammans för Bottniska korridoren

Minister Berner: Finland och Sverige arbetar tillsammans för Bottniska korridoren

Tiedote 27.03.2018 09.06 fi sv en

Finland och Sverige inleder ett samarbete för att främja bygget av en järnväg runt Bottniska viken. Kommunikationsminister Anne Berner diskuterade frågan med Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth måndagen den 26 mars 2018 i Sundsvall.

Länderna föreslår att det transeuropeiska transportnätet TEN-T som omfattar hela EU ska byggas ut på en bansträckning som kallas för Bottniska korridoren. I Finland avses banan löpa från Helsingfors till Torneå och i Sverige från Stockholm till Haparanda. För närvarande består TEN-T-nätet av nio så kallade stomkorridorer.

- Jag är glad över att vi tillsammans kan driva framåt ett projekt som är viktigt för de nordligaste delarna i EU. Om stomnätskorridoren byggs säkerställer den högklassiga förbindelser till andra delar av Europa, konstaterar minister Berner.

Om EU-kommissionen beslutar att foga Bottniska korridoren till en del av TEN-T-nätet kommer Finland i fortsättningen att kunna ansöka om EU-stöd för järnvägen mellan Helsingfors och Torneå, riksväg 4 och de övriga förbindelserna i Norra Finland.

Mer information:

Mikael Nyberg, överdirektör 040 837 8794