Minister Berner på seminarier med anledning av statsbesöket från Norge

Tiedote 07.09.2016 12.34 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner deltar i flera evenemang i samband med det norska kungaparets och den norska företagsdelegationens statsbesök i Finland. Dessutom har Berner ett bilateralt möte med den norska näringsministern Monika Maeland.

Berner talar vid ett norsk-finskt företagsseminarium med bl.a. digitalisering, spelindustrin och hälsoteknik på agendan. Berner håller sitt anförande vid spelevenemanget Game On! där även det norska kungaparet och republikens president Sauli Niinistö deltar.

I sitt framförande betonar minister Berner att ett av den finländska regeringens viktigaste mål är att främja digitaliseringen.

- För att uppnå målet har vi gått in för att skapa gynnsamma förhållanden för digitaliseringen inom affärslivet. Vi vill att Finland ska bli ett attraktivt land för alla som utvecklar digitala tjänster och affärsmodeller, konstaterar Berner.

Under statsbesöket deltar Berner också i en rundabordsdiskussion för företrädare för näringslivet på Fiskartorpet i Helsingfors. Fokus i diskussionen ligger på näringslivets syn på en långsiktig utveckling av det arktiska området och i större utsträckning av det nordiska området.