Minister Berner till Kanada och USA

Tiedote 26.09.2016 08.56 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner besöker Kanada och USA den 26–30 september.

Minister Berner leder Finlands delegation vid Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s generalförsamling i Montreal i Kanada. Den viktigaste punkten på dagordningen är att ta fram ett beslut om ett globalt system som med marknadsmekanismer ska påverka luftfartens koldioxidutsläpp (Global Market-Based Measure, GMBM).

- För Finland och Europa är det mycket viktigt att GMBM-förslaget grundar sig på en ruttbaserad modell, eftersom den behandlar operatörerna jämlikt utan att äventyra den globala konkurrensen, konstaterar Berner.

På mötet i Montreal har man också för avsikt att behandla frågor som gäller flygsäkerhet, en liberalisering av luftfartsmarknaden, luftrumsplanering, obemannade luftfarkoster, passagerarnas rättigheter och smidiga trafikflöden.

Under mötet i Montreal träffar Berner bland andra ICAO:s generalsekreterare Fang Liu, ordföranden för ICAO:s råd Olumuyiwa Benard Aliu samt Nederländernas statssekreterare Sharon Dijksma.

Under sin fortsatta resa i Detroit, USA, deltar Berner i World Mobility Leadership Forum där hon presenterar den finländska transportbalken, konceptet trafik som service samt hur data utnyttjas i de nyaste transportlösningarna inom stadstrafiken.

I Washington deltar ministern i en rundabordsdiskussion om sakernas internet samt träffar kongressledamöter och företrädare för förvaltningen i USA.