null Minister Harakka: Möjligheterna att garantera en trygg kollektivtrafik diskuteras tillsammans med trafikföretagen

Minister Harakka: Möjligheterna att garantera en trygg kollektivtrafik diskuteras tillsammans med trafikföretagen

Tiedote 20.05.2020 10.08 fi sv en

Regeringen håller på att avveckla de begränsningar och rekommendationer som ställts på grund av coronaepidemin. Detta betyder att även kollektivtrafiken, som minskat under undantagsförhållanden, börjar återhämta sig. Kommunikationsministeriet ordnar i början av juni ett forum för trafikföretagen. Avsikten är att komma överens om olika sätt att garantera tryggt resande i kollektivtrafiken.

Kommunikationsminister Timo Harakka betonar att då kollektivtrafiken ökar ska såväl trafikföretagen som allmänheten sörja för tryggheten i trafiken.

- Det är viktigt att man i kollektivtrafiken iakttar de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd har gett. Vi ska fortfarande stanna hemma om vi är sjuka, hosta i ärmen och hålla avstånd till varandra. Jag tycker det är viktigt att trafikföretagen bär ansvar för sin verksamhet och jag uppskattar de åtgärder som producenterna av kollektivtrafik självmant har vidtagit för att trygga passagerarnas säkerhet i trafiken, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Lagstiftningsåtgärder vid behov

Om de frivilliga åtgärderna inte räcker till kan ministeriet vidta lagstiftningsåtgärder för att begränsa till exempel antalet sittplatser eller passagerare i kollektiva färdmedel. Samtidigt måste det utredas om trafikföretagen kan kompenseras för de inkomstbortfall som orsakas av begränsningarna.

- För att göra det möjligt att färdas på ett miljövänligt och jämlikt sätt behöver vi omfattande och fungerande kollektivtrafik. En av våra viktigaste uppgifter är att säkerställa en fungerande kollektivtrafik och att människor kan lita på den såväl i undantagsförhållanden som under normala omständigheter, säger minister Harakka. 

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7 234

Laura Vilkkonen, överdirektör, avdelningschef, tfn 040 500 0817