null Minister Harakka träffade aktörer inom persontrafiken: Nu är det dags att effektivisera åtgärderna som finns i den nya lagen för att garantera hälsosäkerheten

Minister Harakka träffade aktörer inom persontrafiken: Nu är det dags att effektivisera åtgärderna som finns i den nya lagen för att garantera hälsosäkerheten

Tiedote 05.03.2021 13.15 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: LVM)

Kommunikationsministeriet ordnade i går för tredje gången ett forum för hälsosäkerhet i trafiken för aktörer inom persontrafiken. Syftet med forumet är att förmedla myndighetsinformation och dela information om bästa praxis mellan dem som levererar transporttjänster.

Social- och hälsovårdsministeriet inledde i somras ett lagstiftningsprojekt för att ändra lagen om smittsamma sjukdomar. Kommunikationsministeriet har också för sin del deltagit aktivt i projektet. Ministeriet har svarat för beredningen av de temporära ändringar av bestämmelserna som ingår i förslaget. Ändringarna ska garantera hälsosäkerheten i persontrafiken samt i stationslokaler för persontrafik, terminaler och andra motsvarande utrymmen. Genom ändringarna förstärkte man åtgärderna för att trygga hygien och avstånd, som tidigare främst getts i form av anvisningar och rekommendationer, så att de blir juridiskt bindande. Ändringarna trädde i kraft den 22 februari 2021 och paragraferna om persontrafik gäller fram till den 30 juni 2021.

I och med lagändringarna har det nationella beslutsfattandet som gäller hälsoskyddet i trafiken och som riktar sig till tjänsteproducenterna inom trafiken koncentrerats till Transport- och kommunikationsverket.

Åtgärder för att trygga hälsosäkerheten har redan införts på ett heltäckande sätt inom olika transportformer

– Ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar kommer vid en bra tidpunkt. Nu är det dags att effektivisera åtgärderna som finns i den nya lagen för att garantera hälsosäkerheten. På detta sätt stärker vi människors förtroende för att det är tryggt att resa i persontrafiken nu och i framtiden, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Vid forumet för hälsosäkerhet i trafiken diskuterades åtgärderna som föranleds av ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och som riktar sig till såväl myndigheter som tjänsteleverantörer. Vid evenemanget presenterades också hur man redan på ett omfattande sätt har vidtagit olika åtgärder för att förbättra hälsosäkerheten inom olika transportformer. Sådana är bland annat praxis i fråga om hygien, rengöring av lokaler och ytor samt säkerställande av tillräckliga avstånd.

– Hälsosäkerheten förpliktar trafikidkare. Även passagerarna ansvarar för sin egen och andras säkerhet. Transport- och kommunikationsverket har vid behov uttryckligen rätt och beredskap att begränsa antalet passagerare. Målet är dock att trafiken genom samarbete ska löpa smidigt samtidigt som coronaförloppet fördröjs, säger minister Harakka.

Ytterligare information:

kommunikationsminister Timo Harakka, för förfrågningar om intervjuer: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187