Minister Harakka träffar de nordiska transportministrarna

Pressmeddelande 07.11.2022 15.10 fi sv

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila, Statsrådets kansli)

Transportministrarna från Finland, Norge, Island och Sverige träffas i Fredrikstad i Norge den 7–8 november 2022. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Norges transportminister Jon-Ivar Nygård är ordförande för mötet där också Islands infrastrukturminister Sigurður Ingi Jóhannsson och Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson deltar. Även EU-samordnare Pat Cox från Europeiska kommissionen kommer att delta i mötet.

Ministrarna kommer särskilt att diskutera det geopolitiska lägets inverkan på trafik- och transportsektorn, revideringen av TEN-T-förordningen, stomnätskorridoren och en hållbar trafik och transport.

– Det nordiska samarbetet inom sektorn trafik och transport har alltid varit fungerande och aktivt. Det nya världspolitiska läget påverkar också trafik- och transportfrågorna och betydelsen av samarbetet bara ökar, konstaterar minister Harakka.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, ilkka.hamunen@gov.fi, tfn 050 478 1027,

Jani Haapsaari, specialsakkunnig, jani.haapsaari@gov.fi, tfn 050 500 1903