Minister Lindén till bredbandskommissions första möte

Uutinen 09.07.2010 15.28 fi sv en

Minister Suvi Lindén deltar i FN:s bredbandskommissions första möte på söndagen den 11 juli. Flera inflytelserika personer på hög nivå samlas i Genève för att diskutera bredbandets och ICT-teknologins roll i utvecklingsländerna. Kommissionen har till uppgift att hitta metoder för att skapa fungerande bredbandsförbindelser för människor i utvecklingsländerna.

Bredbandskommissionens mål är att utarbeta rekommendationer angående uppfyllandet av FN:s millenniemål med hjälp av de möjligheter som informationssamhället och informationstekniken ger. FN:s millenniemål syftar till att lösa världens stora utvecklingsproblem fram till år 2015.