Minister Vehviläinen: Beslutet om transportföretagarnas arbetstid är obegripligt

Uutinen 17.06.2010 17.20 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen är mycket besviken över gårdagens beslut i Europaparlamentet, enligt vilket arbetstidsdirektivet strikt ska börja tillämpas också på transportföretagare.

Europaparlamentet beslutade i går med knapp majoritet att begränsa transportföretagarnas arbetstid till 48 timmar i veckan. Beslutet att förkasta ett motsatt förslag från EU-kommissionen fattades med rösterna 368 - 301.

- Gårdagens beslut är ofattbart. En lagstiftning av det här slaget är ett modellexempel på hur man bryter sönder medborgarnas redan annars svaga förtroende för EU. För transportföretagarna är det verkligt besvärligt om man också på dem tillämpar en arbetstidsbegränsning på 48 timmar i veckan.

Finland framför att EU-kommissionen trots parlamentets beslut ännu inte ska dra tillbaka sitt förslag, utan snabbt utreda möjliga alternativa lösningar.

Finland har ansett att frågan om arbetstiden är viktig, eftersom transportbranschen i Finland består av i huvudsak små transportföretag med 1-2 bilar.